Studium pro radost

V České republice dnes existuje velké množství školských zařízení umožňující lidem všech věkových kategorií rozšířit si obzory a své odborné znalosti prostřednictvím vzdělávacích kurzů z programu celoživotního vzdělávání. Univerzity třetího věku vznikají v prostředí většiny státních vysokých škol a univerzit, nejsou však výjimkou ani vyšší odborné školy. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o trend poslední doby, není tomu tak. V České republice byla první univerzita třetího věku založena již v roce 1986 a to v Olomouci. Je ale pravda, že k rozvoji došlo až po roce 2000.
profesor u tabule

Kdo a co může studovat?

Uchazeč o studium na univerzitě třetího věku musí splňovat určité předpoklady. Jak už samotný název napovídá, vzdělávací kurzy jsou určeny především pro osoby, které již dosáhly důchodového věku. Dalším předpokladem pro úspěšné zahájení studia je dokončené středoškolské vzdělání. Uchazeč o studium musí počítat s placením školného, které se pohybuje v různé výši. Po absolvování kurzu student nezíská klasický titul, nýbrž obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Nabídka vzdělávacích kurzů pro seniory je dnes opravdu široká. Mohou si prohlubovat znalosti v oblasti kultury, vědy, techniky. Mohou se zaměřit na přírodní i sociální vědy.

Asociace univerzit třetího věku v České republice

Asociace vznikla jako nezisková organizace zabývající se sdružování státních vysokých škol, které poskytují kurzy pro seniory. K hlavním bodům jejich činnosti patří garance poskytnutí vzdělání formou univerzit třetího věku a dohled nad dodržováním etických pravidel tohoto vzdělávání. Posláním je stále zvyšovat obecné povědomí o možnosti celoživotního vzdělávání.
učebna počítačů

Proč vlastně?

Univerzity třetího věku nebyly primárně založeny pro zvyšování pracovní kvalifikace. Jelikož jsou zaměřeny na osoby v postproduktivním věku, jde spíše o smysluplné využití volného času. Studující navazují nové vztahy, získávají nové informace a poznatky.