Osobní bankrot není pro každého

Od chvíle co se u nás začala uplatňovat možnost osobního bankrotu, využila splátkový kalendář k úhradě dluhu už celá řada osob. Jak celý proces funguje? Předem je třeba zmínit, že se nejedná o jednoduchou záležitost a že ne každá osoba má nárok na schválení a na takzvané oddlužení. Předně je podstatné, jak se dlužník do tíživé situace dostal. Není možné například požadovat oddlužení na úvěry, které vznikly v souvislosti s podnikatelskou činností.

socha justice

Další důležitou podmínkou je to, aby měl dlužník, nebo dlužníci zajištěný dostatečný příjem, který pokrývá nejen splátky případného schváleného předpisu. Příjmy musí také pokrývat životní minimum jeho rodiny. V případě, že dlužník není schopen svými příjmy toto kritérium splnit, je možné zažádat členy rodiny, příbuzných, nebo přátel o příslib pravidelného sponzorského daru. Velmi důležitou podmínkou je i to, že dlužník musí mít po dobu splácení pracovní poměr a trvalý příjem. Pokud se jedná o dlužníka, který je v manželském svazku, vztahují se veškeré povinnosti i na jeho manželku, nebo manžela. Návrh na oddlužení se podává buď formou splátkového kalendáře, nebo prodeje majetku, který má dlužník ve svém vlastnictví. O konkrétní podobu plnění se po celou dobu stará https://www.fahd.cz/insolvencni-spravce/.

justiční spravedlnost

Schválili vám oddlužení formou splátkového kalendáře. Co bude dál?

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že budete hradit jen částku uvedenou v návrhu, není tomu tak. Soudem vám bylo stanoveno a vyměřeno životní minimum. Pouze tato částka vám bude měsíčně zbývat na to, abyste pokryli své potřeby. Vaše příjmy budete muset pravidelně dokládat a zasílat na účet insolvenčního správce. Jakékoliv zvýšení vašich příjmů znamená to, že uhradíte větší část dluhu. Vyšší příjem si nemůžete ponechat a vždy musí sloužit pro úhradu vašich závazků. Celý proces oddlužení je pětiletý.

Nenechte situaci dojít tak daleko. Refinancujte vaše dluhy včas!