LENTE – privátní ORL klinika v Plzni se představuje


PÅ™edstavuje se vám LENTE – privátní ORL klinika v Plzni, která jako první v rámci ÄŒeské republiky operuje plazmou. Tato metoda je mnohem ohleduplnÄ›jší než například skalpel a nůžky a rovněž daleko Å¡etrnÄ›jší než laser. Velkou komplikací pÅ™i odstraňování nosních a krÄních mandlí byly vždy velké bolesti, kterými pacienti trpÄ›li. Po zákroku plazmou jsou bolesti koneÄnÄ› snesitelné. Tato operaÄní metoda, jinak zvaná jako koblace, byla vyvinuta ve Spojených státech amerických. Další velkou pÅ™edností této operaÄní metody je i to, že okolní tkánÄ› nejsou poÅ¡kozovány vysokými teplotami, jako k tomu může docházet například pÅ™i použití laseru.

Å etříme vaÅ¡i kapsu – na léÄbu pÅ™ispívají zdravotní pojiÅ¡Å¥ovny

NaÅ¡e privátní ORL zařízení je rovněž výzkumným centrem spánkové léÄby, jehož samozÅ™ejmostí je i spánková laboratoÅ™. Významným je rovněž fakt, že spolupracujeme s nÄ›kterými zdravotními pojiÅ¡Å¥ovnami, takže pacienti nejsou nuceni hradit veÅ¡kerou péÄi poskytnutou naším privátním zařízením. Více o naÅ¡em zdravotnickém zařízení se doÄtete na naÅ¡ich webových stránkách.