Domy z hlíny

Měli jste už někdy možnost nahlédnout do domu postaveného z hlíny? Tyto domky vypadají mezi tradiční českou zástavbou poněkud nepatřičně, mnoho lidí si však už uvědomuje, že je tento způsob bydlení velice ekologický a mnohdy také stylový. Podoba domů se teď pomalu začíná uklánět více k přírodě a úspoře energií. Podobně skvělé vlastnosti nabízí například mobilní domy, o kterých si můžete více přečíst na . Stejně jako mobilní dům může také ten z hlíny stát na kůlech. Tento dům využívá výhradně přírodní materiály šetrné k životnímu prostředí. Nemusíme se setkat jen s klasickým obdélníkovým půdorysem, ale mnoho lidí volí i méně obvyklé tvary, jako je kruh nebo mnoho úhelník.
hliněný dům

Materiály

Ke stavbě se využívá většinou jílovitá půda. Často se do ní přimíchává sláma. Podobu domu si můžeme přiblížit obydlími afrických domorodců. Na střechu se používá rovněž sláma, nebo se nechává porůst trávou. Sláma v domě také funguje jako izolace a zateplení. Jako konstrukce slouží dřevěná prkna a sem tam se na stavbu využije i betonu, například pro podpěrné kůly.
děti u domu¨

Stavba

Stavba těchto obydlí není nijak časově náročná, dá se s trochou talentu postavit i bez pomoci stavební firmy. Pozvěte si sousedy a za pár měsíců bude dům na světě. Navíc není ani vůbec drahá a budete mít celý život dobrý pocit, že šetříte přírodu. Hlínu získáte přímo z pozemku na kterém stavíte, popřípadě si ji můžete nechat dovést, ale je to zbytečné. Tím, že využijete výhradně materiály z blízkého prostředí stavby, minimalizujete náklady na dopravu a pomůžete životnímu prostředí. Tímto počinem se vracíme ke způsobu žití našich předků. Domky zpevněné balíky nebo pytli, ve kterých je hlína vložena, vydrží vichřici i povodeň či zemětřesení a jsou tedy vhodné k trvalému bydlení. Stavba se ovšem musí navrhnout tak, aby byla dostatečně prosvětlená a suchá.

V hliněných domech se není nutno vzdávat jakéhokoli komfortu, který nabízí klasické domky. Každý si vybavení interiéru může zařídit po svém. Ačkoliv se s tímto způsobem stavby v České republice příliš nesetkáme, dá se považovat za budoucí ekologickou variantu. Domy z hlíny mají uvnitř jedinečnou atmosféru, kterou tvoří hlína a energie, kterou do ní lidé vloží vlastníma rukama.